Terug

Kalverhokken

Item 1-19 van 19 in totaal item(s)

Kalverhokken als basis voor een gezonde opfok

Kalverhokken zijn essentieel in een gezonde opfok van kalveren. Door kalveren voldoende licht, ruimte en bescherming tegen weersinvloeden te bieden kan het kalf ongehinderd doorgroeien. In een schoon en droog kalverhok blijft de weerstand op peil en krijgen infectieziekten minder kans. 

Om deze reden wordt geadviseerd om de kalveren de eerste levensdagen individueel te huisvesten in eenlingboxen of kalveriglo’s. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden op het bedrijf en het klimaat. Door de kalveren individueel te huisvesten kunnen kalveren elkaar minder eenvoudig bezuigen of belikken, waardoor de kans op navelbeschadiging en besmettingen lager is. Daarnaast kunnen de kalveren nauwkeuriger gecontroleerd worden op de gezondheid en voeropname. In de kalverhokken is het van belang dat kalveren warm en droog blijven, dit houdt in dat kalveren tocht- en vochtvrij liggen. 

Kalveren in groepsverband in kalverhokken

Na circa veertien tot eenentwintig dagen in een éénlinghuisvesting kunnen de kalveren overgeplaatst worden naar een groepshok. In deze huisvesting leren kalveren sociaal gedrag en hebben zij de ruimte om het skelet en de spieren te ontwikkelen. Groepshokken vragen minder arbeid, maar een grotere alertheid. De kans op besmettingen in groepshokken is groter dan in een individuele huisvesting. Kalverdiarree is bijvoorbeeld minder goed aan het juiste kalf toe te wijzen. 

De vijf vereisten voor optimale kalverhokken

Voor zowel de individuele huisvesting als voor groepshuisvesting gelden vijf basisprincipes, die goed op elkaar af gestemd dienen te worden. Daarmee voorziet u in een optimale huisvesting voor elk kalf. De vijf vereisten luiden:

  1. Comfort: ieder kalf heeft een droge, beschutte en een voldoende ruime ligplek. 
  2. Licht: ten behoeve van de gezondheid van het kalf. 
  3. Lucht: een goede ventilatie voorkomt trek en tocht in de kalverhokken. 
  4. Hygiëne: voorkomt kruisbesmetting van kalf naar kalf.  
  5. Arbeid: zorg voor korte looplijnen.