Terug

Sondes en drenchers

Item 1-20 van 20 in totaal item(s)

Sondes en drenchers als hulpmiddel bij vochttherapie voor het kalf

Niks is erger dan een kalf dat slecht drinkt en daardoor weinig vocht opneemt. Om uitdroging te voorkomen, is het belangrijk om vocht toe te dienen aan een ziek of verzwakt kalf. Met behulp van een sonde of drencher kunt u ervoor zorgen dat het kalf voldoende vocht binnenkrijgt. Daarnaast kan de eerste biest verstrekt worden met de sonde, ter garantie van voldoende immuniteit van het kalf. 

Sondes om het kalf te sonderen

Het sonderen van kalveren kan erg nuttig zijn, wanneer het kalf niet wil drinken. Door middel van het sonderen is het mogelijk om het kalf te voorzien van vocht of de eerste biest. Echter zijn er ook grote risico’s aan het sonderen verbonden, die in het ergste geval juist voor meer problemen kunnen zorgen. Daarom is het belangrijk dat sondes zorgvuldig worden ingebracht bij kalveren. 

Wat gebeurt er in het kalf wanneer sondes worden ingebracht?

Wanneer een kalf geboren wordt is het maagdarmstelsel nog steriel, dat wil zeggen dat er nog geen bacteriën of gisten aanwezig zijn. Als het kalf zelfstandig uit een speen drinkt, met een gestrekte nek en met melk van 38 ⁰C passeert de melk de pens door de slokdarmsleufreflex, waarna de melk direct in de lebmaag terecht komt. 

Met sonderen is de slokdarmsleufreflex niet in werking en komt de melk direct in de pens terecht. Bij de eerste voeding is dit nog geen probleem. De pens is nog steriel en de melk zal in de tijd doorstromen naar de lebmaag. 

Na de eerste biestgift komen ook de eerste pens- en darmbacteriën en gisten in het lichaam, die zich vervolgens vermenigvuldigen. Als het kalf vervolgens biest of melk krijgt toegediend met behulp van een sonde, komt de melk opnieuw in de pens terecht. Echter door de nu aanwezige bacteriën en gisten kan de melk rotten. Daarom wordt aanbevolen alleen de eerste biestgift te voorzien met een sonde. 

Bij een minder goede fixatietechniek wordt aanbevolen om een flexibel eindstuk van de sonde te gebruiken. Dit heeft een grotere garantie op het voorkomen van schade aan de luchtpijp. 

Gebruik van een drencher in de praktijk

Een drencher is ideaal voor het ingeven van maag- en stoppoeders bij kalveren. Doordat een drencher voorzien is van een lange ingeeftuit, voorkomt dit verspilling van het product.